گل من ، سوگل من

منم بازی !

سوگل من امروز که اینجوری بازی می کردی،دلم برات پر می کشید،آرزو می کردم که کاش عضوی از بدن تو بودم،یا عضوی از بدن من بودی،کاش مثل تو بودم و وارد دنیای قشنگت میشدم. کاش می تونستم تو بغلم بگیرمت و هیچوقت ازم جدا نشی. عزیز دلم بهت افتخار می کنم و از لحظه لحظه بودنت لذت میبرم.                   ...
19 آذر 1396

دست از تلاش برندار !

سوگل من   دختر مامان ، بهت نمی گم تو برای من باهوش ترین دختر دنیایی ( که هستی )  نمی گم برام زیباترین دختر دنیایی ( که هستی )  بهت می گم تو پر تلاش ترین دختر دنیایی که باشی.  عزیزم تمام سعی خودمو می کنم تا بهت نشون بدم میشه با تلاش به خواسته هات برسی.  دست از تلاش برندار ، قدمهات هر روز بزرگتر و بلندتر میشن.  من و بابات بهت افتخار می کنیم.    ...
6 آذر 1396

دست کوچولو

سوگل من   دختر مامان ، قربون دستای کوچولوت. هیچ وقت دستاتو ول نمی کنم.همیشه کنارتم.   ...
25 آبان 1396

شبیه من ؟ یا بابا ؟

سوگل من   دختر مامان ، پیش از اومدن تو فکر می کردم دختر باید شبیه مامانش بشه تا بابایی روزی صدبار قربون صدقه مامان و دختر بشه ، اما حالا که تو شبیه بابات شدی هربار توی صورت تو عشقمو میبینم. به نظرم تو زیباترین و مهربونترین دختری هستی که می تونستم داشته باشم. از اینجا تا خدا دوستت دارم. ...
24 آبان 1396
1